כיף שהצטרפת!

ברוך הבא לתוכנית עמוד האש

אישור לביצוע התשלום:

יש לשמור את מספר אישור התשלום לטובת בירורים, המזהה משמש כאישור לביצוע התשלום בהצלחה