AmudHaeshWhite

תוכנית לימוד עמוד יומי במהלך השירות הצבאי

קביעות בתורה, קצב קבוע בכל צה"ל

לסיים מסכתות בצבא – זה אפשרי!

הלימוד בצבא יהיה לימוד של 5 מסכתות קלות ומוכרות יחסית עליהן נחזור כל שנה, את עירובין ויבמות נשאיר לכם לאחרי השחרור 😉

טופס הצטרפות לתוכנית

אחינו הצדיק!

במידה ושליחת הגמרא התעכבה ולא הגיעה בזמן, צור קשר ועדכן אותנו:

רכז לימוד – דוד בן ציון: 055-660-3960 או במייל: limud@tzalash.org.il

בינתיים קח גמרא מהבית, לא לצבור סתם פערים, סומכים עליך.

כל הזכויות שמורות לארגון צל"ש | דוד ישראל רביבו בניית אתרים